Čínsky jazyk – začiatočníci 1 (Zamestnanci UMB)

Základy čínštiny je kurz ponúkaný zamestnancom UMB a zameriava sa na hovorovú čínštinu. Po skončení kurzu sa očakáva, že študenti sú schopní porozumieť a používať známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy, ktorými sa uspokojivo komunikujú konkrétne potreby ako je predstavenie seba a iných, opýtanie sa otázok na osobné záležitosti ako napríklad kde niekto býva, akých ľudí pozná, aké veci má, a ďalej aj veľmi jednoduchá interakcia za predpokladu, že druhá osoba rozpráva pomaly a jasne a je pripravená pomôcť.