Čínsky jazyk – začiatočníci 4 (Zamestnanci UMB)

Základy čínštiny 4 je kurz ponúkaný zamestnancom UMB a zameriava sa na hovorovú čínštinu. Po skončení kurzu by študenti mali byť schopní zvládnuť porozumenie hlavným bodom jasných bežných vstupných informácií pri štandardných záležitostiach, s ktorými sa pravidelne stretávame v práci, škole, vo voľnom čase atď.; opísať skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne uviesť dôvody a vysvetliť názory a plány.