DUFE

Dalian, mesto v najjužnejšej časti Severovýchodnej Číny, je pobrežné mesto, ktoré je vďaka dych vyrážajúcej morskej scenérii a vysokým horám známe ako „Perla Severu”. Tu sa nachádza veľmi známa Dongbeiská univerzita financií a ekonómie (Dongbei University of Finance&Economics, DUFE). DUFE sa rozlieha na území 975.27 mu (čo je približne 650 000 metrov štvorcových), a študuje na nej viac ako 18 000 denných študentov, o ktorých sa stará vyše 1 800 zamestnancov univerzity.

DUFE (www.dufe.edu.cn) je jedna z prvých štyroch čínskych univerzít financií a ekonómie. Od svojho vzniku v roku 1952 sa stále drží jedného hesla: „Bo Xue, JiShi” (Rozširovať intelektuálne horizonty a podporovať spoločenský blahobyt) a prevzala úlohu inkluzívnym a inovatívnym prístupom „podporovať rozvoj elitných odborníkov v oblasti financií a obchodu a slúžiť hospodárskemu rozvoju a sociálnemu pokroku“.

Univerzita rozvinula kompletný systém vzdelávania a ponúka 39 bakalárskych programov, 87 magisterských programov a 42 doktorandských programov v oblasti ekonómie, manažmentu vedy, práva, umenia a prírodných vied. Okrem toho je na DUFE päť postdoktorandských výskumných centier.

V 4. kole celoštátneho hodnotenia odborov (National DisciplinaryAssessment, 2012 - 2017), organizovanom čínskym ministerstvom školstva, sa Aplikovaná ekonómia, ktorá sa vyučuje na DUFE, zaradila do kategórie A (medzi top 2% - 5%), odbory Podniková administratíva a Štatistika boli zaradené do kategórie A - (medzi top 5% -10%) a Manažment vedy a techniky bol zaradený medzi B + (medzi 10% až 20%).

V decembri 2019 sa 13 odborov DUFE úspešne zaradilo do národného zoznamu rozvoja prvotriednych odborov. Ide o Účtovníctvo, Obchodnú administratívu, E-obchod, Ekonomickú štatistiku, Technické riadenie, Financie, Finančné riadenie, Riadenie ľudských zdrojov, Bezpečnosť práce a sociálne zabezpečenie, Riadenie logistiky, Marketing, Verejné financie a Cestovný ruch.

DUFE je prvá čínska univerzita, ktorá získala certifikát kvality za nečínske kooperačné vzdelávacie projekty. V súčasnosti má DUFE priateľskú spoluprácu so 111 univerzitami a 8 inštitúciami iného charakteru z 22 krajín a regiónov, čo odráža šírku a hĺbku jej medzinárodných kontaktov a spolupráce. V roku 2007 bol na základe spolupráce medzi DUFE a britskou Univerzitou v Surrey založený Medzinárodný inštitút Surrey (Surrey International Institute). V roku 2016 spustili DUFE a americká Hofstrova univerzita (HofstraUniversity) medzinárodný vzdelávací program, prvý čínsky zahraničný program, ktorý udeľuje tituly domácej univerzity americkým vysokoškolákom a predstavuje novú dimenziu internacionalizácie DUFE.

Z historického hľadiska bol každý krok, ktorý univerzita DUFE podnikla, v súlade s trendom doby. Aj v súčasnosti zamestnanci DUFE dodržiavajú svoj pôvodný záväzok a kráčajú vpred na ceste k prvotriednej univerzite financií a ekonómie.