Všeobecné informácie

Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela vznikol v decembri 2018 ako výsledok spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Dongbeiskou univerzitou financií a ekonómie v Daliane (DongbeiUniversity of Finance and Economics, Dalian). Jeho zámerom je posilniť viditeľnosť UMB na vnútroštátnej úrovni, zvýšiť konkurencieschopnosť študentov UMB na globálnej úrovni a prispieť k rozvoju regiónu a k posilneniu spolupráce medzi oboma krajinami.

Cieľom inštitútu je poskytovať výučbu čínskeho jazyka a približovať čínsku kultúru študentom, zamestnancom UMB a verejnosti formou kurzov, prednášok a kultúrnych podujatí, ako aj ponúkať špecializované aktivity so zameraním na čínsky obchod a ekonomiku.

Konfuciove inštitúty sú neziskové vzdelávacie inštitúcie pôsobiace po celom svete na základe univerzitných partnerstiev, ktoré predstavujú platformu na kultúrnu výmenu a nové formy spolupráce medzi Čínou a ostatnými krajinami.

Vedenie

Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD.
Slovenská riaditeľka Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB
Prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF UMB
e-mail: gabriela.kormancova@umb.sk

 

Jianwei Wang
Čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB
e-mail: jianwei.wang@umb.sk

 

Administratíva

Mgr. Jana Čillíková
Referentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu
e-mail: konfuciov.institut@umb.sk

 

Lektori

Bofang Qin
Lektor čínskeho jazyka
e-mail: bofang.qin@umb.sk