Podujatia

Predstavitelia Ekonomickej fakulty UMB navštívili Konfuciov inštitút pre obchod

8. Október 2021

Predstavitelia Ekonomickej fakulty UMB – dekan prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. a prodekan pre rozvoj a digitalizáciu Ing. Michal Mešťan, PhD., navštívili dňa 7. októbra 2021 Konfuciov inštitút pre obchod pri UMB (CIB) na pozvanie slovenskej riaditeľky inštitútu Mgr. Ing. Gabriely Nafoussi, PhD. a čínskeho riaditeľa CIB, doc. Jianweia Wanga.

Počas stretnutia obe strany ocenili dobré vzťahy a napredujúcu spoluprácu, pričom počas diskusie hľadali ďalšie formy možnej kooperácie s partnerskou Dongbeiskou univerzitou financií a ekonomiky v čínskom Daliane, a to v oblasti mobilít študentov a zamestnancov, vedy a výskumu, spoločných výskumných projektov, prednášok a podobne.

Obe strany prejavili záujem o rozširovanie aktivít v budúcnosti s víziou ďalšieho podnetného stretnutia.