Podujatia

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže "Chinese Bridge" na Čínskom veľvyslanectve v SR

24. August 2021

Čínske veľvyslanectvo na Slovensku zorganizovalo 23. augusta slávnostné odovzdávanie cien víťazom 20. ročníka súťaže „Chinese Bridge“ uskutočnenej v roku 2021. Po slávnostnom ceremoniáli sa víťazi zúčastnili kultúrneho programu „Zaži Čínu“. Náš čínsky lektor Bofang Qin, ktorý zastupoval Konfuciov inštitút pre obchod pri UMB, prevzal cenu v mene našej študentky Vladimíry Ličkovej, ktorá vyhrala druhú cenu v súťaži. Touto cestou jej srdečne blahoželáme.

Prostredníctvom Konfuciovho inštitútu je tiež možné uchádzať sa o štipendiá – od roku 2020 získali Medzinárodné štipendium učiteľov čínskeho jazyka dvaja študenti čínštiny na našom Konfuciovom inštitúte (viac o štipendiu nájdete na nasledujúcom odkaze: Štipendiá Konfuciovho inštitútu | Štipendiá | Konfuciov institut UMB).

Súťaž „Chinese Bridge“ v ovládaní čínskeho jazyka pre zahraničných/nečínskych šutdentov, ktorej sa náš Konfuciov inštitút zúčastnil v júni 2021 po prvýkrát, sa koná každoročne. Jeho predkolá sa konajú v rôznych krajinách, finálové kolo sa uskutoční v Číne. V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na našej stránke: Súťaže z čínskeho jazyka | Testy a súťaže | Konfuciov institut UMB.