Podujatia

喜报/Blahoželáme našej študentke!

31. Január 2021

祝贺我院Alexandra Fillová同学,

获得2021年国际中文教师奖学金!

Blahoželáme našej študentke - Alexandra Fillová

ktorá na základe odporúčania CIB na UMB (Confucius Institute for Business at Matej Bel University)

a jej úsilia vo učení Čínskeho jazyka získala nasledovné štipendium:

The International Chinese Language Teachers Scholarship 2021,

i.e. the Confucius Institute Scholarship 2021.