Podujatia

Registrácia na výučbu Čínštiny v ZS 2020/21

27. September 2020

Kurzy čínskeho jazyka začnú v ZS 2020/21 pre všetkých študentov UMB od 28.9.2020. Zaregistrujte sa prostredníctvom AISu (predmety sa nachádzajú v ponuke FPVaMV), ak budete mať problémy s registráciou, kontaktujte svoju študijnú referentku.

Kurzy čínskeho jazyka pre zamestnancov začnú od 5.10.2020, informácia príde každému individuálne e-mailom.

Ak máte dodatočné otázky k predmetom, môžete kontaktovať priamo vyučujúceho p.Bofang Qin (e-mail: bofang.qin@umb.sk) alebo e-mail: konfuciov.institut@umb.sk; alebo prísť priamo na vyučovanie.

Deň

Čas

Úroveň

Miestnosť

Miesto

Po 

17:00 - 18:20

Pokročilí I (študenti)

S7, prízemie

FPVaMV, Kuzmányho 1

Ut

9.00 - 10:30

Začiatočníci II (zam.)

U9, 4.posch.

Nová budova, EF, Cesta na amfiteáter 1

Štv

9:00 - 10:30

Začiatočníci I (zam.)

U9, 4.posch.

Nová budova, EF, Cesta na amfiteáter 1

Štv

12:15 - 13:50

Začiatočníci I (študenti)

U9, 4.posch.

Nová budova, EF, Cesta na amfiteáter 1

Štv

13.50 - 15.10

Začiatočníci III (štud.)

U9, 4.posch.

Nová budova, EF, Cesta na amfiteáter 1

Pia 

9.05 - 10:25

Začiatočníci I (študenti)

S7, prízemie

FPVaMV, Kuzmányho 1

Pia

13.00 - 14.30

Začiatočníci III (zam.)

U9, 4.posch.

Nová budova, EF, Cesta na amfiteáter 1