Podujatia

ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY KONFUCIOVHO INŠTITÚTU PRE OBCHOD PRI UMB

29. Apríl 2021

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB (CIB), ktoré vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prebehlo úspešne virtuálnou formou.

Stretnutia sa zúčastnili členovia Správnej rady – rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor DUFE prof. LV Wei, prorektor prof. FANG Hongxing, dekan prof. ZHAN Jian, Antonín Ovšák, Ing. Andrea Danková, PhD., slovenská riaditeľka Mg. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD. a čínsky riaditeľ assoc. prof. WANG Jianwei.

Správna rada ocenila pokrok a dosiahnuté výsledky CIB napriek pandemickej situácii, preskúmala a schválila výročnú a finančnú správu za rok 2020, ako aj pracovný plán a rozpočet na obdobie roku 2021.

Následnou diskusiou rada dosiahla konsenzus vo vnímaní potrieb CIB v rôznej problematike, vrátane učebných odborov CIB, online programov „čínština + obchod“, prijatia učiteľov čínskeho jazyka z Číny a Slovenska či čínskych dobrovoľníkov z radov absolventov MTCSOL a spoločného programu „1+2“ v prípade priaznivých podmienok.

Správna rada sa domnieva, že v kontexte pandémie je možné využívať v plnom rozsahu sieťové platformy na rozšírenie čínskych jazykových vzdelávacích programov a výučbových miest. Správna rada tiež verí, že CIB bude mať udržateľný rozvoj so stabilnou podporou oboch strán a môže byť prostredníkom pre obidve univerzity v snahe realizovať spoluprácu v rôznych oblastiach a prispievať k vzdelávacím, kultúrnym, ekonomickým a obchodným výmenám medzi Čínou a Slovenskom.

Členovia rady vyjadrili svoj záujem na osobné stretnutie pri ďalšej príležitosti, čo najskôr po ukončení pandémie.