Testy z čínskeho jazyka

Testy znalosti čínštiny sú navrhnuté a pripravené Centrálou Konfuciovho inštitútu (ConfuciusInstituteHeadquarters, CIH) za účelom vyhodnotenia znalosti čínštiny celosvetovo u záujemcov, ktorí nie sú čínski rodení hovoriaci. Existujú štyri rôzne hlavné typy testov, konkrétne, HSK (HanyuShuipingKaoshi, test znalosti čínštiny), HSKK (HanyuShuipingKouyuKaoshi, HSK test hovorenia), YCT (Youth-learner, t.j. mladý študent, test čínštiny) a BCT (Business Chinese, t.j. test obchodnej čínštiny).

Výsledky testu sa môžu použiť na vyhodnotenie študentovej znalosti mandarínskej čínštiny pre účely prihlášky na čínske univerzity, pri prihláške na čínske štipendiá, pri nábore do čínskych alebo multinárodných spoločností a tak ďalej.

Detaily o najbližších testovacích centrách a dátumoch testovania nájdete na: http://www.chinesetest.cn/gokdinfo.do.

Plán testovania na rok 2020 na Slovensku

Testovacie centrum: Konfuciov inštitút v Bratislave

Dátum testovania Typ testu Forma testovania
21.3.2020 HSK, HSKK Papierová
11.4.2020 HSK, HSKK Papierová
9.5.2020 HSK, HSKK, YCT Papierová
19.9.2020 HSK Papierová
21.11.2020 HSK Papierová