Čínsky jazyk – začiatočníci 2 (Zamestnanci UMB)

Základy čínštiny 2 je kurz ponúkaný zamestnancom UMB a zameriava sa na hovorovú čínštinu. Po skončení kurzu by študenti mali byť schopní porozumieť a používať vety a často používané výrazy bezprostredného významu (ako napríklad základné osobné informácie a informácie o rodine, o nakupovaní, miestnej geografii, o zamestnaní), komunikovať o jednoduchých a rutinných záležitostiach, ktoré si vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a rutinných záležitostiach, opísať jednoduchými výrazmi aspekty zo svojho okolia, blízkeho prostredia a záležitosti bežných potrieb.